קטגוריה
 
 
 
 
 
 

PEFY-P200VMH-E-F

 
 
דגם PEFY-P200VMH-E-F
יחידת אוויר צח


רמת רעש

תפוקת קירור

ספיקת אוויר

מפל לחץ חיצוני

#

[dB(A)]

[BTU/hr]

[CFM]

[Pa]

40-43

76400

990

160/210

200

כניסת אוויר מאחור בלבד.
מהירות מפוח אחת לכל הדגמים.
* היחידה מיועדת לטפל באוויר חוץ בתנאים הבאים: Twb≤35°C, -10°C≤Tdb≤43°C

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
שתף מוצר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* לא נשתמש או נעביר את המידע האישי שלך