קטגוריה
 
 
 
 
 
 

PFFY-P40VKM-E

 
 
דגם PFFY-P40VKM-E

רצפתי קומפקטי, פתח אספקה כפול, סופר שקט.

רמת רעש

תפוקת קירור

ספיקת אוויר

#

[dB(A)]

[BTU/hr]

[CFM]

35-38-42-44

15400

280-320-340-380

40

* ניתן לבחור אספקת אוויר מפתח עליון+תחתון או פתח עליון בלבד

* ניתן להסתיר את היחידה בתוך רהיט עפ"י מפרט.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
שתף מוצר