קטגוריה
 
 
 
 
 
 

דגם SEZ-KD#VAQ 60

 
 
 
 

דגם SEZ-KD#VA 60
יחידה אופקית נסתרת לזריקה ישירה
עומק רוחב[3] גובה רמת
רעש
תפוקת קירור מפל לחץ
סטטי
ספיקת אויר #
[CM] [CM] [CM] [(dB(A] [BTU/hr] [PA] [CFM]
70 119 20 30-38 20470 5/15/
35/50
420-640 60
סוג שלט אינטגרלי
שלט קירי PAR-21MAA
אופציה לשלט אלחוטי+עינית
[3] רוחב היחידה כולל לוח חשמל בעובי 9 ס"מ
ערכה להסבת יניקת אוויר חוזר תחתי
KIT 700: KD25; KIT900: KD35,KD50; KIT 1100:KD60,KD71

מידות פתחי אספקה ואוויר חוזר ליחידות מתועלות
מבט על
מבט צד - אוויר חוזר אחורי

תפוקת הקירור נמדדת בתנאים:

חוץ 35 C DB, פנים 27 C DB / 19 WB.
תפוקת החימום נמדדת בתנאים:

חוץ 6 C WB / 7 C DB, פנים 20 C DB.
נתון הרעש מתייחס למדידה במרחק 1.5 מטר
מהיחידה הפנימית, ובמרחק 1 מטר מהיחידה החיצונית.

פתח אוויר חוזר

פתח אספקת אוויר

דגם

Hr

Wr

Hs

Ws

15.8

66

15

66

SEZ-KED25VA

15.8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
שתף מוצר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* לא נשתמש או נעביר את המידע האישי שלך