קטגוריה
 
 
 
 
 
 

MXZ-4A71VA

 
 
 
 

דגם יחידת העיבוי

MXZ-3A54VA

תפוקת קירור (מקסימלית)

[TR]

2.5

תפוקת קירור נומינלית

[BTU/Hr (KW)]

24200(7.1)

תפוקת קירור מקסימלית-מינימלית

[BTU/Hr (KW)]

12600(3.7)

30000(8.8)

תפוקת חימום נומינלית

[BTU/Hr (KW)]

29300(8.6)

תפוקת חימום מקסימלית-מינימלית

[BTU/Hr (KW)]

11600(3.4)-

30700(9)

סה"כ אינדקס המאיידים האפשרי לחיבור*

125

כמות מאיידים ליחידת עיבוי אחת

[Units]

מ-2 עד 4

אינדקס מקסימלי מותר ליחידה פנימית

#

60

משקל נטו

[Kg]

58

רמת רעש במרחק 1 מ' מהיחידה**

[dB(A)]

48 - (45)

יעילות אנרגטית בקירור

C.O.P

3.52

תחום עבודה

טמפ' חוץ

קירור

[C]

-10C~43C

חימום

[C]

* מותנה באפשרות שימוש במקדם פיזור

** הנתונים בסוגריים מתייחסים לרמת רעש במצב לילה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
שתף מוצר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* לא נשתמש או נעביר את המידע האישי שלך