קטגוריה
 
 
 
 
 
 

PEAD-RP#JAR60

 
 
 
 

דגם PEAD-RP#JAL 60
יחידה אופקית נסתרת מתועלת
עומק רוחב גובה רמת
רעש [2]
תפוקת קירור מפל לחץ
סטטי
ספיקת אויר #
[CM] [CM] [CM] [(dB.(A] [BTU/hr] [PA] [CFM]
73.2 110 25 25-33 20470 35/50/70/100/150 510-740 60
סוג שלט אינטגרלי
שלט קירי PAR-21MAA
אופציה לשלט אלחוטי+עינית
[2] נתוני הרעש הם עבור מפל לחץ 50Pa
אוויר חוזר אחורי שניתן להסבה לתחתי

מידות פתחי אספקה ואוויר חוזר ליחידות מתועלות

מבט על
מבט צד - אוויר חוזר אחורי

תפוקת הקירור נמדדת בתנאים: חוץ 35 C DB, פנים 27 C DB / 19 WB.
תפוקת החימום נמדדת בתנאים: חוץ 6 C WB / 7 C DB, פנים 20 C DB.
נתון הרעש מתייחס למדידה במרחק 1.5 מטר מהיחידה הפנימית, ובמרחק 1 מטר
מהיחידה החיצונית.

פתח אוויר חוזר

פתח אספקת אוויר

דגם

Hr

Wr

Hs

Ws

21

86

17.8

86

PEAD-RP 50JAL

21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
שתף מוצר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* לא נשתמש או נעביר את המידע האישי שלך